UGOSTITELJSKI INVENTAR ZA RESTORAN - RIJEKA, CIJENA: 200.000,00 kuna

UGOSTITELJSKI INVENTAR ZA RESTORAN
Lokacija: RIJEKA, Primorsko-goranska županija
Cijena: 200.000,00 kuna
Način prodaje: prikupljanje pisanih ponuda
Jamčevina: 25.000,00 kuna

Galerija: