POSLOVNA ZGRADA - PULA, CIJENA: 12.264.000,00 kuna

Poslovna zgrada
Lokacija: PULA, ISTARSKA
Površina: 13.992
Cijena: 12.264.000,00 kuna
Način prodaje: javna dražba
Jamčevina: 1.752.000,00 kuna

Galerija: