POSLOVNA ZGRADA - , CIJENA: 3.012.000,00 kn

Poslovna zgrada
Lokacija: , Istarska županija
Površina: 1621 m2
Cijena: 3.012.000,00 kn
Način prodaje: Javna dražba
Jamčevina: 301.200,00 kn

Galerija: