POSLOVNA ZGRADA - , CIJENA: 17.520.000,00 kn

Poslovna zgrada
Lokacija: , Istarska županija
Površina: 13992 m2
Cijena: 17.520.000,00 kn
Način prodaje: Javna dražba
Jamčevina: 1.752.000,00 kn

Galerija: