GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE - NOVALJA, CIJENA: 935.931,49 kn

Građevinsko zemljište
Lokacija: Novalja, Ličko-senjska županija
Površina: 2949 m2
Cijena: 935.931,49 kn
Način prodaje: usmena javna dražba
Jamčevina: 93.593,15 kn

Galerija: