- PULA, CIJENA: Detalji u oglasu


Lokacija: Pula, Istarska županija
Cijena: Detalji u oglasu
Način prodaje: Pisane ponude
Jamčevina: 10% od početne cijene pojedine cjeline

Galerija: