KUćA - CERNIK-ČAVLE, CIJENA: 230.000,00 EUR

Kuća
Lokacija: CERNIK-ČAVLE, Primorsko-goranska županija
Površina: 909m2
Cijena: 230.000,00 EUR
Način prodaje: Elektronička javna dražba
Jamčevina: 23.000,00 EUR

Galerija: