POSLOVNI UDJELI - , CIJENA: 6.911.540,00 EUR

POSLOVNI UDJELI
Lokacija: ,
Cijena: 6.911.540,00 EUR
Način prodaje: DRAŽBA
Jamčevina: Iznos dražbenog koraka: 200.000,00 EUR

Galerija: