ALAT - PULA, CIJENA: 2.577.687,00 kuna

Alat
Lokacija: Pula, Istarska županija
Cijena: 2.577.687,00 kuna
Način prodaje:
Jamčevina: 10 % od utvrđene vrijednosti

Galerija: