MATERIJAL - PULA, CIJENA: 11.384.432,95 kuna

Materijal
Lokacija: Pula, Istarska županija
Cijena: 11.384.432,95 kuna
Način prodaje:
Jamčevina: 10 % od utvrđene vrijednosti

Galerija: