OSNOVNA SREDSTVA - PULA, CIJENA: 5.030.929,00 kuna

Osnovna sredstva
Lokacija: Pula, Istarska županija
Cijena: 5.030.929,00 kuna
Način prodaje:
Jamčevina: 10% od utvrđene vrijednosti

Galerija: